Публічна оферта

Даний документ є еквівалентом усної угоди, акцептується оплатою послуг або реєстрацією на сайті. Будь ласка, ознайомтеся з текстом публічного договору перш, ніж ви почали реєстрацію або замовлення послуг на нашому сайті.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

на надання послуг віртуального хостингу

Представлена ​​нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній або юридичній особі укласти Договір на надання послуг віртуального хостингу. Даний Договір є публічним і відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ), його умови однакові для всіх замовників. Якщо ви згодні з умовами даного Договору - ви можете здійснити оплату послуг або реєстрацію на сайті. У цьому випадку Договір буде вважатися укладеним, і ми приймаємо зобов'язання з надання відповідних послуг.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Веб-студії «Бізнес-онлайн» в особі ФОП Шевготи С. А., надалі іменується «Виконавець», і містить всі істотні умови надання послуг відповідно до статей 633, 641 і глави 63 ЦКУ.

1.2. У разі прийняття нижче наведених умов і вчинення дій по реєстрації на сайті та / або оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає ЗАМОВНИКОМ (п. 2 ст. 642 ЦКУ).

1.3. Цей Договір може бути укладений одним із таких способів:

а) шляхом його підписання уповноваженими представниками Замовника і Виконавця за попереднім замовленням письмової форми договору. Для цього Замовник оформляє заявку за допомогою зворотного зв'язку, а після отримання відповіді на тікет - пересилає в паперовому та / або електронному вигляді необхідний пакет документів для оформлення договору;

б) шляхом реєстрації Замовника на сайті Виконавця за адресою https://allonlinebusinesstools.com (далі - «веб-сайт Виконавця») відповідно до Інструкцій, опублікованими на веб-сайті Виконавця (далі - «Інструкції Виконавця»). При цьому Замовнику буде присвоєно номер Договору у вигляді облікового імені клієнта - «логіна» і надана можливість вибору способу подальшої оплати рахунку, виставленого за допомогою веб-інтерфейсу Виконавця, з дотриманням всіх умов, зазначених у Договорі. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної інформації при реєстрації.

1.4. Терміни, що використовуються в даному договорі

Сервер - програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції по запиту клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

Веб-сайт - сервер, який приймає запити від клієнтів, і видає їм відповіді, зазвичай у вигляді сторінок з гіпертекcтовой розміткою (html), сторінок даних, зображень, файлів, медіа-потоків і інших даних.

Веб-хостинг (віртуальний веб-сервер) - послуга з надання дискового простору для фізичного розміщення файлів замовника на сервері виконавця, постійно підключеному до мережі Інтернет.

IP-адреса - унікальний ідентифікатор, адреса пристрою, зазвичай комп'ютера, підключеного до локальної мережі або мережі інтернет, що використовується в маршрутизациї мережевому протоколі (Internet Protocol) сімейства TCP / IP.

Доменне ім'я - символьне ім'я, що служить для ідентифікації областей (зон) - гілок ієрархічного простору імен мережі Інтернет, або доменів, відповідно до системи доменних імен DNS. Доменні імена дають можливість адресації вузлів мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, інших служб) в зручній для людини формі.

Сервери імен DNS (Name server) - розподілена система перетворення доменного імені (імені комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу і навпаки.

Нік-хендл (nic-handle) - мережевий ідентифікатор, який містить контактну інформацію про певну людину або організації. Нік-хендла використовуються для встановлення посиланнями на контактні дані про власника (технічний контакт і інші) доменного імені. Сервіс Whois при видачі інформації про контактних осіб доменів посилається на їх нік-хендла.

Whois - сервіс, що працює по протоколу whois і призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адреси і іншої мережевої інформації. Сервіс Whois є публічним (загальнодоступним) сервісом мережі Інтернет.

Спам - це не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які або є масовими, або в яких не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може припинити шляхом інформування про це замовника або відправника.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.По Договору Виконавець зобов'язується надати Замовнику обрані замовником Послуги згідно обраного тарифного плану та переліку додаткових послуг, а Замовник зобов'язується їх прийняти і оплатити. Перелік Послуг, тарифи і їх опис опубліковані на офіційному веб-сайті Виконавця https://allonlinebusinesstools.com . Веб-сайт Виконавця є публічним ресурсом, до якого мають доступ всі користувачі мережі Інтернет 24 години на добу 7 днів на тиждень.

2.2. У перелік Послуг не входить навчання Замовника навичкам роботи в мережі Інтернет, а також налаштування його комп'ютера, модему та програмного забезпечення.


3. Права та обов'язки сторін

3.1. Обов'язки Виконавця. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. На високому якісному рівні виконувати свої зобов'язання, коло яких визначено в Розділі 1 даного Договору.

3.1.2. Надавати Послуги відповідно до обраного Замовником тарифного плану та базових тарифів.

3.1.3. Не пізніше, ніж за 24 години (двадцять чотири години) попереджати Замовника про проведення профілактичних і ремонтних робіт, розсилаючи відповідні попередження на адресу електронної пошти Замовника.

3.1.4. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти за винятком випадків, які передбачені чинним законодавством України.

3.1.5. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовника та зміною тарифів на оплату, на веб-сайті Виконавця - https://allonlinebusinesstools.com .

3.1.6. Надавати консультації з питань, які виникають у Замовника в зв'язку з наданням йому послуг.

3.1.7. Сповістити Замовника про факт змін у випадках, передбачених п. 2.1 цього Договору шляхом публікації інформації на офіційному сайті https://allonlinebusinesstools.com .

3.1.8. Виконавець не має права втручатися в діяльність Замовника з приводу його роботи в межах наданих послуг крім випадків, передбачених законодавством України.

3.2. Обов'язки Замовника. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Своєчасно, згідно з розділом 2 цього Договору, здійснювати оплату за Послуги. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифах на веб-сайті Виконавця - https://allonlinebusinesstools.com .

3.2.2. Самостійно нести ризик можливих несприятливих для нього наслідків, пов'язаних з втратою або розголошенням Замовником обраного ним пароля.

3.2.3. Використовувати Послуги Виконавця тільки законним шляхом у відповідності з чинним законодавством України та міжнародними актами.

3.2.4. Своєчасно надавати на вимогу Виконавця достовірну інформацію, необхідну для виконання Договору.

3.2.5. Самостійно нести відповідальність за інформацію, яка зберігається, передається чи виходить, а саме, за дотримання авторського права, інших норм законодавства та етики поведінки в мережі; за несанкціонований доступ до комп'ютерів і інформаційних джерел, а також за поширення інформації в мережі, в якій не потребують.

3.2.6. Чи не покладати на Виконавця відповідальність за будь-які збитки, понесені Замовником або третіми особами в ході користування послугами Виконавця.

3.2.7. Замовнику забороняється розміщувати на сайті контент, що порушує чинне законодавство України.

3.2.8. Дотримуватися правил отримання телекомунікаційних послуг, а саме:

- Не проводити дій, спрямованих на обмеження або перешкоду в доступі іншим користувачам до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем, доступних через мережу Інтернет;

- Не надсилати через мережу Інтернет інформацію, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;

- Не публікувати та не передавати ніякої інформації або програмного забезпечення, які містять в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, які прирівнюються до них;

- Не проводити дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою Послуг (якщо це не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції), за умови наявності письмової згоди власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;

- Не відправляти електронні повідомлення комерційного та іншого характеру, неузгоджені (при відсутності запиту) заздалегідь з їх одержувачем;

- Не публікувати та не передавати через мережу Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить чинному українському або міжнародному законодавству. Зокрема, це відноситься до:

а) інформації, яка закликає до:

повалення конституційного ладу;

порушення територіальної цілісності України;

пропаганді війни;

розпалюванню расової, національної, релігійної ворожнечі;

вчинення терористичних актів.

б) інформація, яка містить елементи:

жорстокості;

насильства;

порнографії;

цинізму;

приниження людської честі та гідності. У зв'язку з відсутністю законодавчо встановлених методик визначення того, чи є конкретне зображення порнографічним, Виконавець залишає за собою право такого визначення. Також сторони домовились, що заборонено публікувати чи передавати через мережу Інтернет інформацію порнографічного або еротичного характеру, на межі з порнографічним, на погляд Виконавця.

- Не розміщувати і не запускати PROXY, VPN або тунелі;

- Не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, у тому числі з метою реклами;

- Не надсилати спам, в тому числі з метою реклами. Спам - це не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які або є масовими, або в яких не наведено достовірні відомості про відправника (повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень), або подальше отримання яких споживач не може припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника.

- Не здійснювати і не сприяти вчиненню будь-яких дій, які перешкоджають доступу інших Замовників до послуг або нормальному функціонуванню обладнання Виконавця.

3.2.9. У разі виявлення факту розповсюдження спаму з ресурсу Замовника, розміщеного на сервері Виконавця, Замовник зобов'язується протягом 6 годин видалити даний ресурс / сайт.

3.2.10. Крім обмежень, описаних в п. 3.2.8 на серверах хостингу також заборонено розміщення ресурсів такого вигляду:

- Warez, crack ресурси;

- Торрент-трекери;

- Додатки, які використовуються в соціальних мережах;

- Сайти, присвячені іграм (cs, wow, la2, і всі інші ігри - все гри, незалежно від назви, типу, жанру і т.д.);

- Казино, сайти букмекерської тематики;

- Сайти фінансових пірамід, сайти, присвячені організації МММ, сайти "взаємної допомоги";

- Сайти, що рекламують фінансові піраміди;

- Сайти, що рекламують незаконну діяльність;

- Сайти, що поширюють курильні суміші і наркотичні речовини, або сайти з рекламою подібної діяльності;

- Сайти, що поширюють таблетки і інші лікарські препарати, або сайти з рекламою подібної діяльності;

- Фішингові сайти (клони існуючих сайтів);

- Сайти порнографічного характеру, webcam сайти, сайти ескорт сервісів;

- Сервіси кардшаринга;

- IRC скрипти і боти;

- Проксі і анонімайзери;

- Сканери мережі;

- Моніторинги ігрових і ін. Серверів;

- Програми для підбору паролів;

- Скрипти для розсилки спаму;

- Онлайн-кінотеатри і радіо;

- Файлообмінники;

- Лотереї, сайти з азартними іграми.

3.2.11. Погоджуючись з положеннями даного Договору, Замовник також підтверджує інформацію про те, що він володіє всіма знаннями і навичками, або у нього є співробітники, які володію такими, необхідними для коректного використання наданих Виконавцем послуг.

3.3. Сторони зобов'язані:

3.3.1. Виконувати положення цього Договору та Додаткових угод до нього.

3.3.2. Чи не поступатися своїми правами і обов'язками цього Договору на користь третьої сторони без згоди іншої Сторони.

3.4. Права Виконавця:

3.4.1. Виконавець має право припинити / блокувати доступ до послуг та відмовити в наданні Послуг в подальшому, відключити аккаунт та розірвати Договір в односторонньому порядку без попереднього сповіщення Замовника і без повернення грошей у разі:

- Публікації або передачі Замовником будь-якої інформації або програмного забезпечення, які містять в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, які прирівнюються до них;

- Дій Замовника, які тягнуть за собою обмеження доступу інших користувачів до Послуг Виконавця;

- Спроб протиправного доступу Замовника до ресурсів, які доступні в мережі Інтернет;

- Розсилки через мережу Інтернет будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;

- Розсилки спаму з метою рекламування ресурсів, які підтримуються за допомогою Послуг;

- Протиправного розміщення та використання інформації, захищеної авторськими правами;

- Здійснення будь-яких дій, які можуть привести або привели до збоїв в роботі мережі або телекомунікаційних служб Виконавця;

- Розміщення інформації та розповсюдження реклами, яка суперечить чинному українському або міжнародному законодавству;

- Здійснення дій, які завдають шкоди Виконавцю або Інтернет-спільноті;

- Порушення будь-якого з положень правил одержання телекомунікаційних послуг, зазначених в п. П. 3.2.8 та 3.2.10 цього Договору;

- Будь-яких інших протиправних дій або дій, які суперечать вимогам чинного законодавства України.

3.4.2. Виконавець має право тимчасово припинити / блокувати надання Послуг Замовникові у випадку порушення положень Розділу 4 цієї Угоди.

3.4.3. При підвищених потребах Замовника до апаратних та інших ресурсів, які надаються в рамках замовленого обслуговування, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план, а при відмові Замовника - припинити його обслуговування без повернення грошей та розірвати цю Угоду в односторонньому порядку.

3.4.4. Виконавець має право змінювати тарифи, які надаються Замовнику. Нові тарифи починають діяти з моменту публікації їх на офіційному сайті Виконавця - https://allonlinebusinesstools.com . Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не провадиться. У разі незгоди з новими тарифами, він направляє лист на електронну пошту Виконавця.

3.4.5. Виконавець залишає за собою право негайно припинити надання Послуг і розірвати Угоду в разі невиконання Замовником п. П. 3.2.8 та 3.2.10 цієї Угоди.

3.4.6. Виконавець має право вимагати Замовника надати електронні копії паспорта або інших документів, що підтверджують особу Замовника з метою забезпечення точності і правдивості інформації для реєстратора під час виконання наступних операцій:

- Зміна власника домену;

- Зміна реєстратора домену (внутрішній і зовнішній трансфер);

- При достроковому видаленні домену.

У разі неподання запитаних даних, Виконавець залишає за собою право відмовити в проведенні зазначених операцій.

3.5. Права Замовника:

3.5.1. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов цієї Угоди.

3.5.2. Отримувати від Виконавця інформацію щодо якості, вартості та порядку надання Послуг.


4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОБЛІКУ НАДАНИХ ПОСЛУГ

4.1. Вибравши тарифний план і / або додаткові Послуги, Замовник реєструється за допомогою форми на офіційному веб-сайті Виконавця https://billing.allonlinebusinesstools.com/order.php?type=partner& .

При необхідності укласти договір у письмовій формі Замовник (госпрозрахункові підприємства, бюджетні організації або фізичні особи - підприємці) направляє на адресу Виконавця заявку на отримання Послуг, використовуючи відповідні форми і засоби зв'язку, зазначені в рубриках «Контакти» і «Зворотній зв'язок» на офіційному веб -сайті Виконавця.

На підставі отриманої заявки Виконавець виставляє Замовнику рахунок на оплату обраної Послуги в електронному вигляді.

При оформленні договору з бюджетними організаціями з кредитною формою оплати Виконавець направляє Замовнику пакет документів, один екземпляр яких Замовник повертає після підписання на вказаний виконавцем адресу.

4.2. Послуги надаються Замовнику протягом терміну дії Договору за умови внесення передоплати на підставі виставленого рахунку або наявності позитивного балансу, більшого або рівного вартості послуги, на особовому рахунку (далі - ЛЗ) Замовника.

Для Замовників - бюджетних організацій Послуги надаються протягом терміну дії Договору на умовах кредитної формою оплати.

4.3. Виконавець враховує і зберігає всю інформацію про спожитих Послуг і платежах Замовника. Облік ведеться в гривнях.

4.4. Виконавець забезпечує Замовнику доступ до інформації про стан особового рахунку Замовника.

4.5. Роздруківка оплачених рахунків і інформації про спожитих Послуг служить підтвердженням надання Виконавцем Послуг за Договором.

Для Замовників - бюджетних організацій підтвердженням надання Виконавцем Послуг за Договором є акт виконаних робіт.

4.6. Контактним електронною адресою (e-mail) вважається адресу, вказану при реєстрації Замовника в реєстраційній формі на веб-сайті Виконавця. Зміна контактного e-mail здійснюється Замовником шляхом направлення письмової заяви Виконавцю за допомогою форми зворотного зв'язку.

4.7. Запити Замовника вважаються авторизованими (верифікованим) і виконуються Виконавцем, якщо вони були спрямовані з контактної електронної адреси (e-mail) Замовника. Запити Замовника приймаються безпосередньо на e-mail адреси Виконавця, зазначені на сторінці «Контакти» або через розділ «Зворотній зв'язок» на офіційному веб-сайті Виконавця.

4.8. Замовник, який уклав Договір через акцепт оферти, має право в будь-який час вимагати у Виконавця текст Договору, підписаний уповноваженим представником Виконавця і скріплений печаткою, а також акти виконаних робіт. Дані документи в кількості двох примірників направляються за адресою в Україні, вказаною Замовником. Витрати на пересилання документів виробляються за рахунок Замовника шляхом оплати додаткової послуги «Пересилання документів по території України».

4.9. Після отримання Виконавцем примірника цього Договору, підписаного Замовником, з додатком копій підтверджуючих документів, Замовник набуває в повному обсязі права, надані письмовим Договором.

4.10. У разі, якщо протягом 10 днів після надання послуг Замовник не звернувся до Виконавця з вимогою надати оригінали актів виконаних робіт, або ж не надав претензію до якості наданих послуг, оформлену згідно з умовами цього договору, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам договору і прийняті споживачем в повному розмірі.


5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг вказується на офіційному веб-сайті Виконавця в рубриці «Тарифи» https://allonlinebusinesstools.com/content/tarify .

5.2. Оплата Послуг проводиться у формі передоплати на розрахунковий рахунок або в касу Виконавця, згідно виставленого рахунку. Також оплата може проводитися Замовником за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем Visa, Master Card в режимі реального часу на веб-сайті Виконавця або іншим способом.

5.3. Оплата здійснюється за період, який обчислюється в місяцях або роках, в залежності від обраного терміну дії та / або виду послуги. Послуга може бути сплачена не менш ніж на мінімальний термін, який передбачено для надання даної конкретної послуги. Максимальний період надання послуги не може суперечити відповідним регламентуючих документів і законодавства України. Оплата є фіксованим платежем і оплачується Замовником незалежно від факту використання Послуг.

5.4. При оформленні Замовником платіжних документів в полі «Призначення платежу» обов'язкове посилання на номер і дату рахунку-фактури. При відсутності посилання на рахунок-фактуру, Виконавець не гарантує зарахування отриманих сум в рахунок оплати послуг Замовника, а надходження платіжного документа не зізнається акцептом Договору.

5.5. Факт оплати Послуг вважається підтвердженим, а особовий рахунок Замовника поповненим, після надходження відомостей з банку про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, при обов'язковому дотриманні умов п. 5.4.

5.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на веб-сайті Виконавця і повідомлення на контактну електронну адресу (e-mail), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, зроблені за застарілими реквізитами.

5.7. У разі анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну його дії, а також у разі передачі доменного імені іншій особі або на обслуговування іншому Реєстратору (в тому числі за рішенням суду), грошові кошти за послуги з реєстрації / продовження реєстрації такого доменного імені не повертаються. Відповідальність Виконавця по кожному такому доменному імені припиняється.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не несе відповідальності:

6.1.1. За якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Замовника до Послуг.

6.1.2. За будь-які витрати або збитки, прямим або непрямим чином понесені Замовником або третіми особами внаслідок користування Послугами.

6.1.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань з надання Послуг, яке відбулося в результаті форс-мажору - дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками ліній та станційних споруд або з вини Замовника.

6.1.4. За збереження та правове забезпечення інформації, яка знаходиться на сайті (сайтах) або в базі даних і FTP Замовника.

6.1.5. За неможливість використання Замовником відповідним чином наданих Послуг, у разі невідповідності програмного коду веб-ресурсу коректному використанню Послуг.

6.1.6. За працездатність і доступність веб-ресурсів (сайтів) Замовника в разі повної справності обладнання Виконавця, на якому знаходяться веб-ресурси Замовника.

6.1.7. За працездатність та придатність до використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною.

6.1.8. За повідомлення третіх осіб про позбавлення Замовника доступу і за можливі наслідки, які виникли в результаті відсутності такого попередження.

6.1.9. За працездатність програмного забезпечення, наданого Замовнику, в разі, якщо Замовник (свідомо чи не знаючи) порушив їх працездатність, видаливши або змінивши системні або службові файли.

6.1.10. За діяльність Замовника в межах поштового простору, який визначено обліковим ім'ям (Login) Замовника.

6.1.11. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратам, пов'язаними з порушенням положень даного Договору Замовником або іншими особами, які використовують облікове ім'я (Login) і пароль Замовника; пов'язаними з використанням Інтернету за допомогою Послуг; пов'язаними з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Замовником або іншими особами, які використовують його облікове ім'я (Login) і пароль.

6.1.12. Виконавець, Адміністратори доменних зон і Оператори Реєстрів не є відповідачами або співвідповідача за будь-які наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Замовника, в тому числі перед третіми особами, а також за порушення Замовником будь-яких прав третіх осіб.

6.2. Відповідальність Замовника. Замовник несе відповідальність:

6.2.1. За відправку заявки на Послуги через сервер https://allonlinebusinesstools.com зі свого робочого місця.

6.2.2. За заповнення всіх запропонованих полів форми online-замовлення достовірних даних.

6.2.3. За наслідки, що виникли внаслідок некоректності внесених відомостей, при цьому Виконавець відповідальності не несе. При необхідності перевірки достовірності особи Замовника останній зобов'язаний надати всі дані, запитані Виконавцем для проведення такої перевірки, виконуючи вимоги, викладені в Договорі.

6.2.4. За Своєчасну оплату одержуваних Послуг відповідно до розділу 4 Договору і діючими на момент оплати Тарифами.

6.2.5. За стан свого особистого рахунку (Замовник зобов'язаний самостійно стежити за своєчасністю оплати і продовження замовлення).

6.2.6. За збереження відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг, відповідно до чинного законодавства України. Мінімальний термін зберігання таких документів - 3 (три) роки.

6.2.7. За підписання актів наданих послуг / виконаних робіт і направлення їх Виконавцю протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх отримання. У разі незгоди в той же термін Замовник зобов'язаний направити Виконавцю мотивовану відмову від підписання Акту. При цьому, в разі не отримання Виконавцем підписаного примірника акта виконаних робіт або вмотивованої відмови від підпису Акту протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх отримання Замовником, вважається що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам договору і прийняті споживачем в повному розмірі, що підтверджується актом наданих послуг, який підписаний Виконавцем в односторонньому порядку.

6.2.8. Згідно з чинним законодавством України, Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризик, пов'язаний з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг. Зокрема, відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей або іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, які поширюються в Інтернеті та надаються Замовнику за допомогою Послуг.

6.2.9. Замовник несе повну відповідальність за збереження свого пароля і за збитки, які можуть бути нанесені в результаті його несанкціонованого використання. За фактом крадіжки облікового імені (Login) і пароля, спричиненої з вини третіх осіб, Замовник має право направити на адресу Виконавця письмову заяву про зміну пароля з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, який підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які призвели до крадіжки. Для відшкодування збитків, завданих крадіжкою, Замовник повинен звернутися у відповідні слідчі та правоохоронні органи.


7. ЗГОДУ НА ЗБІР І ОБРОБКУ персональних даних

7.1. Замовник, дає свою згоду Виконавцю послуги Веб-студії «Бізнес-онлайн» в особі ФОП Шевготи С. А. на обробку його персональних даних (в тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування ).

7.2. Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є виконання умов даного договору і отримання Замовником послуг, що надаються Виконавцем.

7.3. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Замовника в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

7.4. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право знеособлювати його персональні дані в цілях передачі (в тому числі транскордонної) іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен.

7.5. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право передати його дані іншим суб'єктам ринку реєстрації доменних імен в НЕ знеособленому вигляді.

7.6. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Замовником відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому Замовник згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:

- Відмова з боку Виконавця в наданні послуг в наслідок неможливості їх виконання без зазначених даних;

- Видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у Виконавця таких даних.

7.7. Замовник справжнім згодою доручає Виконавцю як Реєстратора опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.

7.8. Замовник погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншій Реєстратора або Адміністратору публічного домену, в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації Замовника як власника доменного імені. Права Замовника по відношенню до його персональних даних визначені в ст.8 Закону України "Про захист персональних даних".

7.9. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних»; про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Веб-студії «Бізнес-онлайн» в особі ФОП Шевготи С. А. з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.


8. Порядок вирішення спорів

8.1. Всі суперечності між Сторонами щодо виконання цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов'язкову досудову форму врегулювання суперечок шляхом пред'явлення претензії відповідно до Господарського Кодексу України та Цивільним процесуальним кодексом України.

8.2. До розгляду Виконавцем приймаються тільки ті претензії щодо Послуг, що заявлені Замовником в письмовій формі і в термін, який не перевищує 3 (трьох) діб з дня виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника становить не більше 30 (тридцяти) календарних днів.

8.3. Розгляд претензій, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється за умови пред'явлення Замовником відповідних фінансових документів, які підтверджують оплату Послуг, щодо яких заявлено претензію.

8.4. З метою вирішення технічних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації як експертів.

8.5. Спори, які виникають щодо доменних імен в зоні UA, розглядаються за процедурою, передбаченою Розділом 5 діючих «Правил домену .UA», опублікованих на офіційному сайті адміністрації домену .UA за адресою - www.Hostmaster.ua .

8.6. При розгляді спорів, Сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (e-mail), як докази, зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У разі, якщо службова технічна інформація (назва) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист, або незалежні експерти.

8.7. У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.


9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту отримання оплати за Послуги від Замовника і діє протягом усього передплаченого терміну надання Послуг. Для бюджетних організацій - з моменту підписання письмового договору і до повного виконання зобов'язань сторонами за цим договором.

9.2. У разі внесення Замовником до закінчення терміну дії Договору оплати за Послуги на наступний розрахунковий період, дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які визначені в даному Договорі.

9.3. Договір припиняє свою дію у разі:

- Закінчення терміну дії Договору у зв'язку з виконанням Сторонами всіх своїх зобов'язань;

- Відмови Замовником від Послуг;

- Відмови Виконавця від надання Послуг, після закінчення терміну дії Договору;

- Розірвання Договору у зв'язку з порушенням Замовником своїх обов'язків, зазначених у п. П. 3.2.8, 3.2.9 та 3.2.10 цього Договору.

9.4. У разі дострокового розірвання Договору Замовник має право вимагати повернення коштів за передплачені послуги хостингу. По кожному запиту рішення про виконання повернення коштів приймається індивідуально Виконавцем. Повернення коштів може бути виконаний тільки в платіжній системі, яка представлена ​​на сайті Виконавця в розділі "Способи оплати". Передоплата за інші Послуги, крім послуг віртуального хостингу, не повертається.

9.5. У разі дострокового розірвання Договору сторони окремо обумовлюють процедуру переходу доменного імені, зареєстрованого Замовником, до обслуговування іншим реєстратором без відміни делегування такого доменного імені.

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Розрахунок білінг-періоду ведеться помісячно з дати активації послуги віртуального хостингу.

10.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в текст даного Договору без повідомлення про це Замовника. Зміни в Договорі вступають в силу з моменту опублікування їх на даній веб-сторінці.

11. виконавець

Веб-студія «Бізнес-онлайн»

Фізична особа-підприємець Шевгота Сергій Альбертович

Телефони: +380 67 8848491, +380661875373

e-mail: admin@allonlinebusinesstools.com

ДОГОВІР ДЛЯ госпрозрахункових ПІДПРИЄМСТВ / БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ / ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
(ДАЛІ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ)

Для укладення договору в письмовій формі юридичній особі необхідно звернутися в службу підтримки. При оформленні запиту для коректного заповнення договору повідомте всі реквізити компанії:

- Повне і скорочене найменування;

- Посада, ПІБ, контактні телефони керівника, вид, дату і № документа, що підтверджує повноваження (рішення засновників, виписка з Держреєстру, довіреність);

- Посада, ПІБ, контактні телефони особи, яка уповноважується на підписання договір від імені організації, вид, дату і № документа, що підтверджує повноваження (рішення засновників, виписка з Держреєстру, довіреність);

- ПІБ та контактні телефони головного бухгалтера;

- Юридичний, поштова адреса та адреса електронної пошти підприємства (обов'язково), відповідальної особи та бухгалтерії (при наявності);

- Банківські реквізити рахунку, з якого буде проводитися оплата послуг.

До заявки також прикріпіть скан-копії у форматі .png або .jpg основних реєстраційних документів, таких як:

- Виписка або витяг ( «Витяг») з ЄДРПОУ;

- Свідоцтво платника єдиного податку та ПДВ (якщо є);

- Довідка про те, що організація є бюджетною і обслуговується в органах Казначейства (тільки для бюджетних організацій України).